vertrouwenspersoon

Gelukkig gaat het goed met de meeste transgenders op het werk. dat wil zeggen: een meerderheid heeft werk en meldt niet dat ze worden lastiggevallen of andere problemen hebben waar hun trans-achtergrond een rol in speelt. Maar wat als dat wel het geval is? Waar kun je heen? Wat kun je doen? Wat is je recht?

Het TNN-onderzoek “Veilig, zo lang men het niet merkt” geeft aan dat van de evidente gewelddadigheden bedreiging en seksueel lastigvallen het meest voorkomt. Nu gaat het onderzoek om de openbare ruimte, maar uit ander onderzoek komt naar voren dat deze zaken wel degelijk ook op de werkvloer spelen. En iedere keer is er een te veel.

In de arbeidssfeer heeft ruim 40% van de bevraagde transpersonen uit het onderzoek met discriminatie te maken gehad: van ontslag tot pesterijen op de werkvloer (zie ook dit NRC-artikel). Dat knaagt aan je.

Vertrouwen

Als je wordt lastiggevallen op het werk, wat kun je dan? Veel mensen willen het niet meteen met hun teamleider oppakken, want deze heeft de verplichting in te grijpen, en als je kwetsbaar bent, wil je daar toch minstens even over nadenken. Vaak is er de vrees dat de problemen niet ophouden daarmee en je nog meer het pispaaltje wordt. En klagen is niet chique. In die gevallen is er sowieso de vertrouwenspersoon. Daar kun je heen om te kijken wat je kunt doen tegen de incidenten die zoals dat heet psychosociale arbeidsbelasting opleveren. Dat varieert van je hart luchten en zekerheid halen dat het niet aan jou ligt, tot aan in ernstige gevallen de zaak voor een klachtencommissie brengen of zelfs aangifte doen. In al deze zaken kan een vertrouwenspersoon je helpen. Door de vertrouwelijkheid en de onafhankelijke positie is dit de beste eerste ingang bij problemen rondom seksuele intimidatie, agressie, discriminatie of pesten. En ieder bedrijf moet daar volgens de arbowet een oplossing voor hebben. Als de organisatie te klein is voor een interne vertrouwenspersoon, dan zijn er mensen die van buiten komen (externe vertrouwenspersonen), vaak met een specifieke expertise ook, die dan dit werk op zich nemen.

Ik ben beschikbaar als extern vertrouwenspersoon en contact gaat het handigst via het Contactformulier