Ervaring

Mijn mensenrechteneducatie met betrekking tot transgender en intersekse rechten vindt plaats middels verschillende activiteiten. Hieronder een lijst van thema’s en activiteiten waar ik mee bezig ben in dit kader.

Spreekbeurten

 • Lezingen en advies bij transgender gerelateerde films: Movies that Matter, diverse festivals
 • Lezingen over de staat van transgender en intersekse in Europa bij verschillende gelegenheden in binnen- en buitenland

Gendereducatie

 • Council for International Educational Exchange (CIEE): regelmatige gastlessen
 • School for International Training (SIT Worldlearning): gastlessen en begeleiden van bachelor studenten bij hun papers
 • University of Michigan summer school social sciences aan de Universiteit van Amsterdam (UvA): lezing over de oorsprong van queer theorie: van Mieli via Wittig, Foucault naar Butler en beyond
 • Discussies, o.m. op Verfris je gender op de Haagse LBT vrouwendag in 2013
 • Webinars over transgender/intersekse en mensenrechten

Workshops

 • Ontdek je gender: ben je wat je denkt dat je bent? Middels beeld en gesprek werken aan genderdiversiteit

Mensenrechteneducatie

 • Webinars geven over SOGI en mensenrechten voor  Human Rights Education Associates (HREA)
 • Cursus ontwikkelen over mensenrechten en SOGIE and body diversity (syllabus voor HREA)
 • Cursus ontwikkelen over mensenrechten en trans*/inter* issues (Vreerwerk product)

Expert meetings

 • International Classification of Diseases en transgender gezondheid(zorg) (met  Global Activists for Trans Equality, GATE (Buenos Aires, 2013)
 • Capacity building of East and Southern African trans* activists via Mama Cash (Nairobi, 2012)
 • Expert panel LGBT and the workplace in Amsterdam  2012
 • Raad van Europa workshop in Tirana, Albania over transgender en  interseksewetgeving, 2013
 • EU en VN conferentie in Parijs (2013) over SOGI rechten

Conferentiedeelname
(spreken, panels, voorzitten, organiseren)

 • LGBT(I): ILGA Europe (2009,2010), UN/EU civil society meeting on SOGI issues (Paris, 2013), France (World IDAHO conference 2009)
 • Trans*: TGEU (Berlijn 2008, Malmö 2010, Dublin 2012, Boedapest 2014, Kiev 2015)
 • World Outgames Human Rights Conferences (Copenhagen 2009, Antwerpen 2013)
 • Meeting Social Platform on the occasion of the Lithuanian EU presidency in Vilnius. Voor TGEU (2013)
 • Conference European Alternatives. Presenteren over “Trans* and Freedom of Movement” in Barcelona, Spain. For TGEU (juni 2013). Id., in Berlin, Germany: finishing Citizens manifesto for the EU Elections (trans-input)
 • Intersex: International Intersex Forum in Brussel (2011) and Stockholm (2012), Inter* Tagung in Berlijn (2013), European Intersex Forum in Douarnenez (F) (2015)

Consultancy werk voor transgenderorganisaties

 •  Transvanilla in Boedapest helpen met strategisch advies over politiek beleid en gemeenschapsopbouw (augustus, 2013)
 •  OTD Chile adviseren over transgender zorgvraagstukken m.b.t. wetgeving en overheidsprotocol (2011)
 • Workshop houden over gendernormativiteit met LGBT voorlichters, op conferenties, LGBT events

Projectontwikkeling

 • “Where is my health”: Trans health and human rights, towards a European advocacy strategy
 • “Doe nou maar gewoon!” (werktitel): Aanpakken van gendernormativiteit bij transgenders en biseksuelen

Organiseren

 • Ceremonies en manifestaties: TDOR, Transgender Day Of Remembrance (vanaf 2006, lokaal en nationaal), IDAHO manifestaties (lokaal)
 • Gespreksavonden over depathologisering van transidentiteiten, over transgender in Latijns Amerika
 • Conferenties (Congenid 2010, European Transgender Council, And Others werkvergadering),
 • Tentoonstellingen (Melkweg Amsterdam, 2011)
 • Feesten en festivals: And Others transfeest in Schijnheilig (2011), Queeristanfestival (2010-2014)